Hjem

The Free Birds

er en interesse-kreds for mobile campister

 

Kredsens formål er ren hygge - man kan blandt andet sikre sig, at der på den campingplads man besøger, er en eller flere campister man kender. Medlemmer er velkomne til at foreslå, hvor turene skal gå hen, og må meget gerne komme med ideer til aktiviteter eller anvise steder, der er værd at besøge.

Man kan optages i kredsen efter anbefaling af et medlem. Det er ikke muligt selv at tilmelde sig i kredsen, idet kommende medlemmer kun optages efter anbefaling - men man er altid velkommen som gæst - invitereret sammen med en fra kredsen. Betaling for overnatninger, afregnes altid direkte til campingpladsen.

Medlemskab er gratis, men der skal betales et indmeldelsesgebyr på kr. 500,- til dækning af omkostningerne ved udlån af flag og mærkater til din bil og campingvogn.

Eneste betingelse for at være med i kredsen, er at man er aktiv, dvs. deltager i mindst en tur indenfor 12 måneder. Medlemmer der ikke er aktive vil blive kontaktet af styregruppen med henblik på en aftale om fortsat medlemskab eller evt. udmeldelse.

Ved udtrædelse, uanset grund, skal flaget straks tilbageleveres til et medlem af styregruppen og mærkaterne fjernes fra bil og campingvogn. Indmeldelsesgebyret refunderes ikke, hverken helt eller delvist.

Man kan optages i kredsen efter anbefaling af et medlem. Det er ikke muligt selv at tilmelde sig i kredsen, idet kommende medlemmer kun optages efter anbefaling - men man er altid velkommen som gæst - invitereret sammen med en fra kredsen. Betaling for overnatninger, afregnes altid direkte til campingpladsen.

Medlemskab er gratis, men der skal betales et indmeldelsesgebyr på kr. 500,- til dækning af omkostningerne ved udlån af flag og mærkater til din bil og campingvogn.

Eneste betingelse for at være med i kredsen, er at man er aktiv, dvs. deltager i mindst en tur indenfor 12 måneder. Medlemmer der ikke er aktive vil blive kontaktet af styregruppen med henblik på en aftale om fortsat medlemskab eller evt. udmeldelse.

Ved udtrædelse, uanset grund, skal flaget straks tilbageleveres til et medlem af styregruppen og mærkaterne fjernes fra bil og campingvogn. Indmeldelsesgebyret refunderes ikke, hverken helt eller delvist.

Faste arrangementer:

 

Julefrokost 4. weekend i januar

Slutningen af uge 3

 

The Free Birds holder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

på Løgstør Camping.

Opgaverne vil blive fordelt af festudvalget.

 

Tilmelding kan ske indtil 4. januar ved at skrive en mail til tilmelding@freebirds.dk

 

Hvis du skal bruge en hytte skal du selv rette henvendelse til

Løgstør Camping

 

 

Pinseturen

Årsmøde i Ribe

 

 

Tilmelding kan ske indtil 2. maj ved at skrive en mail til tilmelding@freebirds.dk

 

Åletur til Ræhr

1. weekend i august, slutningen af uge 31

 

HUSK at tilmelde på mail INDEN den 22.07. da Hartvig skal have ”fanget ål nok”.

Tilmelding kan også foretages ved at kontakte en fra styre-gruppen eller ved at sende en mail her : info@freebirds.dk

HUSK.... hvis du har nogle fotos fra en af vor ture, du vil dele med andre, kan du sende dem til foto@freebirds.dk så vil de blive lagt ind på vores foto-webside.

Et historisk tilbageblik ….

- af Jørgen Storgaard

Efter utallige opfordringer fra medlemmerne af The Freebirds of Denmark har undertegnede indvilget i at skrive et par ord om vores campingklub.

At loddet faldt på mig, skyldes nok, at min hustru Karen og jeg er de eneste tilbageværende medlemmer, der var medstiftere af klubben.

Siden 1995, hvor jeg var med til at starte en campingvogns-mærkeklub, var næsten alle vore ferier blevet brugt til campingture – ofte som arrangør af campingtræf, hvor campingturene også var blevet brugt til at forberede kommende arrangementer. Ligeledes var jeg redaktør af klubbens medlemsblad, der udkom med 4 numre om året.

Interessen for mærke-klubben var dalet betydeligt, da det gik op for flere campister, at campingvogns-mærket gik forud for venskaber, idet et medlem havde byttet campingvogn og pludselig ikke kunne være med på campingture – og ikke kun generalforsamlingen, som forståeligt nok kun medlemmer havde adgang til.

 

En flok gamle klubmedlemmer mødtes i Skagen i pinsen 1999.

Pinsen 1999 stod for døren og Lis og Gert Tvist, Karin og Asger Pring og Karen og undertegnede aftalte at campingturen skulle gå til Skagen. Det viste sig, at Else og Bengt Bak og Ys og Erik Loft uafhængig af hinanden også havde fået samme idé.

Alle nævnte par var medlemmer eller tidligere medlemmer af mærke-klubben.

Man blev hurtigt enige om, at det var hyggeligt at mødes uformelt på campingpladsen – ingen havde forventninger om arrangementer eller aktiviteter, men et besøg på ”Pakhuset” over en fadøl var et fint indslag.

Snakken over aftenkaffen gik på at etablere en klub, der ikke var afhængig af et camping-vognsmærke, men på venskab i stedet for. Ideen skulle være, at man via Internettet bekendtgjorde, at efterfølgende weekend agtede man at tage til en campingplads, hvilket betød, at var der andre, der kunne tænke sig at være med på ideen, var man velkommen. Man skulle ikke forvente, at der ville være arrangeret noget.

Det skulle med andre ord være en fri – uafhængig – klub.

Man ville være fri som fuglen.

Medlemmer skulle optages efter anbefaling. Et medlem kunne altid invitere en gæst med til et arrangement. Hvis gæsten havde interesse for optagelse, ville dette kunne iværksættes, hvis de øvrige medlemmer også bifaldt optagelsen.

Medlemmer betaler et engangsbeløb på 500 kr. til dækning af flag og vognmærker.

Klubbens øvrige indtægter kom de første år ved sponsorater.

Midtvejs Camping var meget flinke til at få campingrelaterede firmaer til at sponsorere os. Først Gert Tvist og senere Asger Pring stod for sponsorkontakterne.

 

The Freebirds of Denmark

Klubnavnet opstod, da man ønskede et navn, der også kunne bruges ude i den ”store verden”. Flaget skulle indeholde Dannebrog og den ”klogeste” fugl, som vi kunne komme i tanke om – uglen. Erik Loft var primus-motor i flagfremstillingen (i samråd med og bestilt hos Klauber-flag) og visitkort og småbrochurer blev det også til.

 

Første årsmøde i pinsen 2000 i Skagen var en realitet, og The Freebirds var hermed dannet.

Hvert år i pinsen afholdes årsmødet (bevist ikke en generalforsamling), hvor årets aktiviteter og klubbens økonomi gennemgås og næste års arrangementer planlægges.

 

Nye traditioner

Da det er blevet vanskeligere at opsøge sponsorer, er klubben nødsaget til at hente indtægter ved to årlige auktioner, hvor medlemmerne medbringer en ting til et aftalt beløb, som herefter udbydes i auktion. Det plejer at være særdeles fornøjeligt.

Hvert år – sidste weekend i januar – afholdes julefrokosten, hvor hvert medlemspar med-bringer en ret til frokostbordet. En lige så fast tradition er, at klubbens kasserer sørger for et par flasker akvavit til at få det hele til at glide lettere ned. Desuden afholdes en auktion.

Der forsøges altid at lave en påsketur – ofte er den gået til Nordtyskland.

Der har været tradition for at pinseturen gik til Skagen, men de senere år er man i fællesskab blevet enige om at henlægge den til andre steder. Klubben sørger alligevel for en velskænket fadøl og et par flasker snaps til pinsefrokosten. Denne afsluttes med en auktion. Pinsedag afholdes årsmødet. Det forsøges atter at bringe årsmødet tilbage til klubbens ”arnested”.

Den første weekend i august er der arrangeret åletur til Ræhr. Fredag aften indledes med fiskekagemand fra Røgeriet i Hanstholm og lørdag eftermiddag steges ål, som nydes senere med et par indkøbte flasker aqua vita, som kassereren traditionelt plejer at medbringe.

Undertegnede håber, at ovenstående historiske rids giver forståelse for The Freebirds of Denmark.

 

 

Jørgen Storgaard